Gå vidare till innehållet
Det förekommer störningar i en del dokumentlänkar, vi åtgärdar problemet som bäst. Produktspecifik information hittar du på våra produktsidor.
Kundservice

Kundservice

 

 

Vad behöver du hjälp med?

Dödsboets bankärenden

Betala med kort, kortets PIN-kod och kortändringar

Familjens bankärenden

Konton och sparande för barn och familjens andra bankärenden

Försäkringar

Konton och sparande för barn och familjens andra bankärenden

Spara och placera

Betala med kort, kortets PIN-kod och kortändringar

Digitala tjänster

Nätbanken, mobilbanken och övriga digitala tjänster

Lån

Ändringar i betalningsplan, bolån, studielån och andra lån

Betala

E-faktura, direktbetalningsavtal och andra betalningar

Konton

Öppna konton, nätkontoutdrag, konto för minderåriga

Kort

Betala med kort, kortets PIN-kod och kortändringar

Så här når du oss

Dagliga penningärenden

De flesta dagliga bankärenden, såsom betalning av räkningar och kontoöverföringar samt daglig uppföljning av din egen ekonomi sköter du enkelt i mobilbank eller i nätbanken.

Sköt dina dagliga penningärenden

Personlig ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder placeringsrådgivning via nätmöte, där du kan diskutera med en specialist per telefon och se stödmaterial för diskussionen på din egen dator.

Boka en tid för nätmöte genom att skicka ett meddelande till oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken eller genom att ringa vår kundservice. Efter tidsbokningen får du en engångslänk till din nätbank som du ska använda för att delta i nätmötet.

Serviceställen

Enklast sköter du ärenden på våra serviceställen genom att boka tid på förhand. Om du sköter ärenden utan tidsbokning, vänligen kontrollera öppettiderna för kassatjänster på förhand. 

Besök ett serviceställe

 

 

Ta kontakt

tfn 010 247 010

Vardagar kl. 8-20, lördag kl. 10-17, söndag kl. 10-15

Ärenden

Välj 1: Betalkort
Välj 2: Nätbanksärenden
Välj 3: Låneärenden
Välj 4: Sparaärenden
Välj 5: Övriga banktjänster
Välj 6: Telefonsamtalens prisuppgifter

tfn 010 247 8300

Vardagar 8.30–16.30

Ärenden

Välj 1: Sjukersättningar
Välj 2: Liv- och sjukförsäkringar samt Låneskydd
Välj 3: Spar- och pensionsförsäkringar
Välj 4: Försäkringspremier och fakturering
Välj 5: Övriga ärenden
Välj 6: Telefonsamtalens prisuppgifter

tfn 020 333

tfn 0800 0 2477

Kundservice avvikande öppettider 2021

13.3 stängt
14.3 stängt
20.3 stängt
21.3 stängt
1.4 skärtorsdag kl. 8-14
2.4 långfredag stängt
3.4 kl. 10-17
4.2 påskdagen stängt
5.4 2. påskdagen stängt
30.4 valborgsafton kl. 8.30-16.30
1.5 första maj stängt
2.5. kl. 10-15
13.5 Kristi himmelsfärdsdag stängt
23.5 pingstdagen stängt
24.6 kl. 8-18
25.6 midsommarafton stängt
26.6 midsommardag stängt
27.6 stängt
6.11 alla helgons dag stängt
6.12 självständighetsdagen stängt
24.12 julafton stängt
25.12 juldagen stängt
26.12 annandag jul stängt
31.12. nyårsafton kl. 8.30-12.30
1.1.2022 nyårsdagen stängt
2.1.2022 kl. 10-15
6.1.2022 trettondag stängt

Företagskundservice avvikande öppettider 2021

1.4 skärtorsdag kl. 8.30-12.30
2.4 långfredag stängt
5.4 annandag påsk stängt
30.4 valborgsmässoafton kl. 8.30-16.30
1.5 första maj stängt
13.5 Kristi himmelsfärdsdag stängt
25.6 midsommarafton stängt
6.12 självständighetsdagen stängt
24.12 julafton stängt
25.12 juldagen stängt
26.12 annandag jul stängt
31.12. nyårsafton kl. 8.30-12.30
1.1.2022 nyårsdagen stängt
6.1.2022 trettondag stängt

Aktia Livförsäkring Ab avvikande öppettider 2021

9.4. skärtorsdag kl 8.30-13.00

Ge respons

Vi värdesätter all respons vi får. Responsen som våra kunder ger oss stöder utveckling av vår verksamhet och vi siktar på att vi i fortsättningen kan erbjuda dig ännu bättre tjänster.

Du kan ge oss allmän respons om vår verksamhet genom att fylla i denna blankett. Observera att med denna blankett hanteras inte uppdrag som gäller personliga bank- eller försäkringsärenden, förfrågningar eller reklamationer.

Ge respons

Vi betjänar dig i ärenden som gäller dina personliga bank- och försäkringsärenden, förfrågningar och reklamationer via nätbanken och den skyddade meddelandefunktionen i mobilbank.

Ladda ner mobilbanken i din applikationsbutik

Aktia Mobilbanken App Store

Aktia Mobilbanken Google Play

Logga in i nätbanken

Aktia kundservice hanterar all kundrespons som skickats på responsblanketter. Vi strävar efter att svara på din kundrespons inom 3 bankdagar och om det tar längre tid att utreda ärendet informerar vi dig och ger då ett estimat på när beslut ges.

Beroende på ärendets natur kan vår kundservice hantera din respons genast eller vidarebefordra den till vederbörande ansvarsenhet (ett serviceställe eller en central enhet) för utredning. Om du på responsblanketten har antecknat att du vill ha svar, får du ett svar på det kommunikationssätt du valt direkt från kundservice, från ditt eget kontor eller från den enhet som ansvarar för produkten.

Om du väntar dig svar på din respons är det viktigt att vi får dina kontaktuppgifter. För att vi ska kunna förmedla din respons eller begäran om utredning exempelvis till ditt serviceställe, måste vi hitta rätt person i vårt kundregister. Därför behöver vi utöver ditt namn också din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Responsblanketten på webbsidorna har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till Aktia är skyddad. Frågor som direkt gäller dina bank- eller övriga ärenden kan vi dock inte besvara per e-post.

Av säkerhetsskäl ska du inte sända till exempel kontonummer, personbeteckningar eller uppgifter om betalningar eller andra banktransaktioner per vanlig e-post. Sådana uppgifter kan du tryggt sända via den krypterade meddelandefunktionen i nätbanken. Även då hanteras ärendet på vår kundservice och vid behov till ifrågavarande ansvarig enhet.

 Du kan kontakta följande utomstående, av banken oberoende parter om tvisten inte kan lösas på tillfredsställande sätt. Kontakta oss via vår responsblankett

Om meningsskiljaktigheter som gäller bank-, placerings-, sido- eller försäkringstjänster inte kan lösas i förhandlingar mellan banken och kunden, kan kunden kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen FINE. Kunden kan även kontakta banknämnden som verkar i anslutning till FINE. FINE kan hjälpa till med att reda ut meningsskiljaktigheter, men kan inte komma med en rättsligt bindande lösning i ärendet. Tjänsten är avgiftsfri. Kontaktuppgifter: www.fine.fi

Finansinspektionen ansvarar för finans- och försäkringstillsynen i Finland och övervakar tjänsteleverantörernas förfarande gentemot kunderna. På Finansinspektionens webbplats finns information om var du får hjälp och råd om du stöter på problem med en tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter: www.finanssivalvonta.fi

Konkurrens- och konsumentverket ger riksomfattande konsumentrådgivning om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag. Kontaktuppgifter: www.kkv.fi

Konsumenttvistenämnden ger riktlinjer och anvisningar om hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare ska avgöras i ärenden som har att göra med konsumtionsvaror och konsumenttjänster, bostadsköp, hyresavtal, överlåtelser av bostadsrätter samt borgen och pantförbindelser. Kontaktuppgifter: www.kuluttajariita.fi Konsumenttvistenämnden behandlar inte ärenden som gäller värdepapper.

Om du är missnöjd med Aktias beslut kan du även föra ditt ärende till tingsrätten. I tingsrätten avgörs meningsskiljaktigheter som inte kunnat lösas genom förhandling oberoende om du sökt ändring via ovanstående instanser. Kontaktuppgifter: www.oikeus.fi

Om du har frågor om den försäkringsprodukt som du köpt, eller om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut, ta i första hand kontakt med Aktia Försäkringsservice, tfn 010 247 7090. Du kan också ta direkt kontakt med Aktia Livförsäkring Ab ([email protected]). Klagomål kan göras elektroniskt här. 6. I det fallet förmedlas ditt klagomål till vederbörande organ för lösande av tvistemål, i Finland närmast till FINEs Försäkrings- och finansrådgivning.

Aktuella nyheter