Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn Läs mera
Ansök om ersättning

Personskydd

Ansök om ersättning

Vad har hänt? Sök ersättning eller gör skadeanmälan, så tar vi ställning till ditt ärende.

Sjukkostnad

Sjukförsäkringarnas ersättningstjänst:

Logga in i nätbanken

Behandlingstiden för ersättningsansökningar gjorda i nätbankens ersättningstjänst är i medeltal 3 bankdagar.

Arbetsoförmåga

Allvarlig sjukdom

Arbetslöshet

Är du inte nöjd med ersättningsbeslutet?