Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Uppdrag till företagskundservice

Företagskundservice

Uppdrag till företagskundservice

Här kan du göra begäran om ändring i din sammanslutnings eller ditt företags nuvarande tjänster och öppna nya tjänster. Uppdateringen bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten.

 

Kundförhållande

Ändring i företagets eller sammanslutningens kontaktuppgifter kan meddelas till banken av företagets ansvarsperson. Ändringen bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten i samband med att blanketten skickas.

För att uppdatera kontaktuppgifterna behöver du:

 • FO-numret
 • Företagets nya adressuppgifter och/eller uppgifter om den nya ansvarspersonen

Uppdatera uppgifterna

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in uppgifter om kundkännedom alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter.

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
 • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Uppskattad betalningstrafik i banken
 • Skatteuppgifter
 • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

Bekanta dig närmare med bankernas skyldigheter gällande kundkontroll och uppdatera företagets/sammanslutningens kunduppgifter genom att trycka på nedanstående länk.

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Uppdatera uppgifterna

Saldointyget innehåller uppgifter om företagets gällande avtal, ansvar och säkerheter för den valda dagen.

Saldointyget kostar 35,00 € och sänds till adressen i dina kunduppgifter.

Beställ intyget

Med denna blankett kan du sända bilagor eller kompletterande uppgifter som behövs för att sköta en uppgift som är på hälft.

Skicka begäran

För att öppna ett företagskundförhållande behöver vi:

Banken ska enligt lagen* både identifiera och känna sina kunder i fråga om skötseln av bankärenden. Tillräckligt god kännedom om kunden förutsätter att banken samlar uppgifterna om kundkontroll alltid när ett nytt kundförhållande inleds samt att uppgifterna regelbundet uppdateras.

Bankerna ska bland annat samla följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla sammanslutningens bankförhållande samt verifikation av deras
 • identitet och representativitet
 • Sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Bedömd betalningsrörelse i banken
 • Beskattningsuppgifter
 • Sammanslutningens (affärs)verksamhet och ekonomiska situation

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Konton

För att öppna ett nytt företagskonto behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen) och kommande kontoanvändare
 • Kopior av de kommande kontoanvändarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)

De som undertecknar för företaget får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbanksavtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Med denna blankett kan ni be om nytt konto till nuvarande kunder i Aktia. Om ni vill öppna ett nytt  kundförhållande, se instruktioner här: Hur kan jag öppna ett företagskundförhållande i Aktia?

Skicka uppdrag

För att avsluta ett konto behöver du:

 • FO-numret
 • Kontonumret på kontot som ska avslutas
 • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till

De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen kan begära att kontot avslutas.

Kontakta kundstöden om saldot på kontot som ska avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.

Skicka uppdrag

Använd detta formulär för att meddela om ändringar i användarrättigheter (både nya samt användarrättigheter som ska raderas). Ändringen kan göras av en med namnteckningsrättighet i företaget/föreningen.

Ändringen bekräftas med dina personliga nätbankskoder (även andra bankers koder fungerar) i samband med att ändringen skickas.

För ändringen behöver du:

 • FO-nummer
 • Namn och kontaktinformation för användarna. Ifall det handlar om tillägg av nya användare behöver du även socialskyddsnumret och kopior av användarens ID (pass eller ID-kort)
 • Detaljer om konton och behörigheter som ska länkas

Alla parter kommer att meddelas via e-post när kontrakten är reda att undertecknas elektroniskt.

Skicka uppdrag

Betalningsrörelse

Med en fullmakt kan företaget eller sammanslutningen befullmäktiga en revisions- eller disponentbyrå att sända och motta betalningsrörelsematerial i Aktia Bank. Även revisionsbyrån kan fylla i blanketten på företagets vägnar.

För att sända en bankförbindelsefullmakt behöver du:

 • FO-numret och kontonumret för det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakt.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • FO-numret för den befullmäktigades förmedlare (t.ex. revisionsbyrå), Web Services-avtalsnumret samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om tjänster som den befullmäktigade förmedlaren får sköta på företagets eller sammanslutningens vägnar.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. Befogenheten träder i kraft ca två veckor efter att fullmakten sänts.

Skicka uppdrag

Med denna blankett kan du beställa ett nytt nätbanksavtal som innehåller vid behov även materialöverföring från nätbanken.

För att öppna en ny nätbank behöver du:

 • FO-numret.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för nya nätbanksanvändare. Utöver detta behöver du en kopia på identitetsbeviset för de som använder nätbanken (pass eller identitetskort).

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbankens användarförbindelser är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Skicka uppdrag

Med denna blankett kan du beställa Web Services-förbindelse för företagets eget bruk samt betalningsrörelsetjänster som anknyter till den. Web Services-förbindelsen är avsedd för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan företaget och banken.

För att beställa Web Services-förbindelsen behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • Web Services-användarens (den person som sköter betalningsrörelsen) namn och kontaktuppgifter.
 • De materialöverföringstjänster ni behöver.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Skicka uppdrag

Allmänna intressebevakaren kan med denna blankett beställa koppling av tjänster till intressebevakarens Web services-kanal. Uppgifter om intressebevakning ska vara registrerad i banken före Web services-kontakten kan aktiveras.

För beställning av Web services-kontakten behöver du:

 • den intressebevakades personuppgifter
 • Web services-kanalens avtalsnummer eller användarkod
 • uppgifter om vilka avtal som ska kopplas till Web services-kanalen
 • intressebevakarens kontaktuppgifter.

Intressebevakaren kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.

Skicka uppdrag

Kort

För att beställa ett nytt Business Debit-kort behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare och kommande kortinnehavare
 • Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad behövs personbeteckningar och e-postadresser för båda personerna som har firmateckningsrätt för att beställa kortet
 • Kopior av de kommande kortinnehavarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Ansök om kort

Eurocard Corporate Gold -företagskortet är ett kort utan köpgräns upp till 20 000€ i månaden (20 000€/30 dagar).

Ansökan består av tre delar: Företagets uppgifter, den egentliga förmånstagaren, avtalet och kortinnehavarens uppgifter. Det är enbart företagets VD eller en person som har firmateckningsrätt som kan underteckna ansökan. Nätfakturering kan beställas genom att skicka information om EDI-signumet och nätfaktureringsoperatören till [email protected]

"Fyll i ansökan" -knappen leder vidare till Eurocard:s egen webbplats, direkt till kortansökan.

Skicka ansökan

För att avsluta Aktia Business -kort behöver du:

 • FO-numret
 • Uppgifter om kortet som ska avslutas

De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen, alternativt kortinnehavaren själv kan begära att kortet avslutas. Du ska identifiera dig med dina nätbankskoder när du skickar en blankett om att avsluta kortet.

Skicka uppdrag

Finansiering

Du kan ansöka om finansiering genom att fylla i ansökan nedan. I ansökan kan man välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering.

För låneansökan behövs inga bankkoder och man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. För att behandla ansökan behöver vi följande tilläggsuppgifter om företaget, finansieringsprojektet och den erbjudna säkerheten:

Uppgifter om företaget:

 • Det senaste officiella bokslutet
 • Innevarande räkenskapsperiods bokföringskörning (resultat och balans), om det gått mer än 6 månader sedan det föregående bokslutet
 • Eventuell mera detaljerad beskrivning av företagets affärsverksamhet

Finansieringsuppgifter:

 • Investerings- eller projektplan
 • Eventuellt avtal, t.ex. hyres-, entreprenads-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal

Uppgifter om säkerheten:

 • Uppgifter om säkerheter som erbjuds, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

Skicka ansökan

Med denna blankett kan du ansöka om ändring i ditt gällande kreditavtal. Bifoga eventuella dokument som beskriver ditt företags ekonomiska situation. Sådana kan vara t.ex. färska bokslutsuppgifter eller bokföringskörning för innevarande räkenskapsperiod.

Skicka ansökan

Det är alltid mycket att fundera över och samordna när husbolag renoveras. När du väljer Aktias Husbolagslån kan du lita på att dina bankärenden sköts smidigt och enkelt.

För låneofferten behövs inga bankkoder och man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. Vi behandlar ansökningen genast när vi har alla nödvändiga uppgifter.

För att behandla ansökan behöver vi följande tilläggsuppgifter och bilagor:

 • det senaste officiella bokslutet samt bokslutet för året innan
 • ekonomiplan för innevarande/nästa år
 • färskt disponentintyg
 • delägarförteckning.

Skicka ansökan

Du kan begära om en tilläggsamortering för hosbolagets lån genom att fylla i ansökningen. Ändringen kan begäras av en person med namnteckningsrättighet i företaget. För andra företagslån kan du be om en tilläggsamortering via företagskreditens ändringsansökan.

Ändringen bekräftas med dina personliga nätbankskoder (andra bankers koder kan även användas) i samband med att du skickar ansökningen.

Ansökningen om tilläggsamortering måste skickas 5 bankdagar före följande amortering för att hinna behandlas.

Skicka uppdrag

Information om företagslån kan begäras av den som har namnteckningsrättighet i företaget. Informationen skickas över säker e-post till företagets/föreningens kontaktperson.

Begäran bekräftas med dina personliga nätbankskoder (andra bankers koder kan även användas) i samband med att du skickar förfrågan.

Skicka uppdrag

Depositionsgaranti

Med denna blankett kan du beställa en depositionssäkerhet som gäller en entreprenad/anskaffning.

För depositionssäkerheten behöver du:

 • FO-nummer
 • information om entreprenaden och säkerhetens belopp
 • kopia på entreprenadavtalet (tilläggs som bilaga).

Beställningen av depositionssäkerheten görs av företagets eller samfundets namnteckningsberättigade person.

Företagets eller samfundets namnteckningsberättigade kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.

Skicka uppdrag

Med denna blankett kan du beställa en hyresgaranti.

För beställningen av garantin behöver du:

 • FO-nummer
 • uppgifter om hyresvärden, hyresobjektet samt garantins belopp.

Beställningen av hyresgarantin görs av företagets eller samfundets namnteckningsberättigade person.

Företagets eller samfundets namnteckningsberättigade kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.

Skicka uppdrag

Med denna blankett kan du beställa en depositionssäkerhet, som inte är säkerhet för hyra eller entreprenad/anskaffning (arbets- eller garantitida).
Depositionssäkerheten kan gälla trafiktillstånd, punktbeskattning, förpliktelser gentemot Tullen eller tillhandahållande av kombinerade resetjänster.

För beställningen av depositionssäkerheten behöver du:

 • FO-nummer
 • uppgifter om kontraktet som säkerheten hänvisar till
 • säkerhetens belopp.

Beställningen av säkerheten görs av företagets eller samfundets namnteckningsberättigade person.

Företagets eller samfundets namnteckningsberättigade kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.

Skicka uppdrag

Spara och placera

Med den här blanketten kan du lägga till investeringssektionen i förtagsnätbanken till ett existerande nätbankskontrakt.

För att lägga till den nya sektionen behöver du:

 • FO-nummer
 • Socialskyddsnummer och kontaktuppgifter för undertecknaren av avtalet (med underskriftsrätt för företaget eller församlingen). Om företagets eller församlingens underskriftsrätt är delad krävs båda undertecknandes socialskyddsnummer och e-post.
 • Existerande nätbankskontraktets nummer samt användarens namn och socialskyddsnummer
 • Användningen av tjänsten kräver att företagshandelsregistret eller föreningsreglerna anger att företaget / föreningen kan bedriva värdepappershandel. Ifall detta inte anges måste det till blanketten bifogas styrelseprotokollet för företaget/föreningen där beslutet om handel med värdepapper har fattats.
 • För aktiehandel behövs även en LEI-nummer som företaget kan ansöka om via Patent- och Registerstyrelsen

Företagets eller föreningens undertecknare får information per e-post när kontraktet är redo för elektronisk underskrift.

Nätbanksanvändaren får information per e-post när åtaganden är redo för elektronisk underskrift.

Skicka uppdrag